Buitengebied-West

De gemeenteraad heeft op 16 april 2012 het bestemmingsplan Buitengebied West gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

De bestanden vindt u onderaan deze pagina. Scroll hiervoor naar beneden.

Terug naar de hoofdpagina