Ontwerpbestemmingsplan H.G.D. Cramerstraat 2 Wapenveld

Het college van Heerde maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan H.G.D. Cramerstraat 2 Wapenveld met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bestemmingsplan zet de huidige bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Groen – Park’ om naar ‘Wonen’ waarbij de mogelijkheid ontstaat om op het perceel aan de H.D.G. Cramerstraat 2 te Wapenveld een vrijstaande woning te bouwen. 

Inzagetermijn

U kunt de stukken inzien van 1 juli tot en met 11 augustus 2020. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (op afspraak) in het gemeentekantoor van Heerde. Het bestemmingsplan staat vanaf genoemde datum ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.215BPHGDCramer-ON01) en de bestanden zijn aan de rechterkant van deze pagina in te zien (onder Bijlagen).

Zienswijze

U kunt uw zienswijze binnen genoemde termijn indienen bij de gemeenteraad van Heerde. Dit kan schriftelijk (Postbus 175, 8180 AD Heerde), digitaal en mondeling via Jop van der Wee, (0578) 69 94 94.