Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente is wettelijk verplicht om medezeggenschap te organiseren vanuit de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo 2015. De gemeente Heerde heeft dit gedaan door de integrale, onafhankelijke stichting 'Adviesraad Sociaal Domein' (ASD) op te richten.

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit de volgende leden.

  • Voor Jeugd:
    • Frank Cornelissen, Henny Oosterhoff, Christine Petersen-Nierop en Emmy Sluijs.
  • Voor arbeidsparticipatie:
    • Cor Rorije, Egbert van Ameijde, Kees de Blok.
  • Voor Wmo:
    • Henk Scheffers, Jan Jansen, Maarten de Bloois en Addie Schipper.

De Adviesraad Sociaal Domein neemt het stokje over van de Wmo-adviesraad.

Binnenkort worden de contactgegevens voor de adviesraad op deze pagina vermeld. Voorlopig kunt u hiervoor het mailadres van de voormalige Wmo-adviesraad gebruiken: adviesraadwmoheerde@gmail.com.

Uitgelicht