Mantelzorgcompliment

De gemeenteraad waardeert alle mantelzorgers in de gemeente Heerde. Mantelzorgers vormen een belangrijk onderdeel van de samenleving. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, of ander familielid, buur, vriend of kennis. Daarom kunt u ook dit jaar het mantelzorgcompliment aanvragen, van 4 september tot 2 oktober 2018.

Waardering voor jong en oud

De gemeenteraad stelt weer een bedrag van €100,- beschikbaar voor mantelzorgers boven de 21 jaar. Dit mantelzorgcompliment is voor maximaal één mantelzorger per zorgvrager.

Kent u een jonge mantelzorger van 4 tot en met 21 jaar? Vraag dan de VVV-bon aan. Dat kan worden aangevraagd door sportverenigingen, scholen, buren, kennissen, (zorg) professionals, ouders en broers/zussen. Het gaat om jongeren die in het eigen gezin mantelzorg verlenen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • Per zorgvrager (één volwassene per adres) kan één mantelzorger worden voorgedragen;
  • De zorgvrager moet een inwoner zijn van de gemeente Heerde. De mantelzorger voor wie het wordt aangevraagd mag wel buiten de gemeente Heerde wonen;
  • De mantelzorger verleent gemiddeld voor tenminste acht uur per week over de periode van een half jaar zorg aan de zorgvrager;
  • De blijk van waardering is niet bedoeld voor het verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals bijvoorbeeld stofzuigen, afwassen en de was doen;
  • Het mantelzorgcompliment is voor langdurige zorg thuis en voor langdurige zorg aan naasten in een instelling.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Dan kunt u het mantelzorgcompliment onderstaand online aanvragen

  • Mantelzorgcompliment aanvragen
  • Mantelzorgcompliment Jeugd (VVV-bon) aanvragen

Komt u er online niet uit? Vraag dan hulp in uw omgeving. Ook kunt u hulp krijgen van de cliëntondersteuners bij het aanvragen van het mantelzorgcompliment. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Heerde via (0578) 69 94 94.

Invullen van 4 september tot 2 oktober

Het is de bedoeling dat u, als zorgvrager of professional, het formulier samen met de mantelzorger invult. Zorg er dan voor dat u gegevens als het burgerservicenummer (van zowel de zorgvrager als de mantelzorger) en het IBAN-bankrekeningnummer van de mantelzorger bij de hand heeft.

Invullen kan tot 2 oktober 2018. U ontvangt binnen twee werkdagen na het invullen een (digitale) ontvangstbevestiging. Neem contact met de gemeente op als u dit niet tijdig ontvangt.

De mantelzorger ontvangt uiterlijk 9 november 2018 bericht of de gemeente het mantelzorgcompliment toekent. Bij een positief besluit maakt de gemeente een bijdrage van € 100,- over op het IBAN-rekeningnummer van de mantelzorger.

Meer weten?

Wilt u meer weten over mantelzorg in de gemeente Heerde? Neem contact op met mantelzorgsteunpunt De Plu Heerde:

Ook vindt u informatie bij Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, www.mezzo.nl.