Samenwerking

 • Ondernemersfonds

  Het doel van het ondernemersfonds is om een verbindende factor te zijn tussen ondernemers, inwoners, verenigingen, belangengroeperingen, gemeente e.d. door voor projecten geldelijke bijdragen beschikbaar te stellen. Het is een fonds van, voor, door ondernemers.

 • Bijdrage ondernemersfonds

  De bijdrage aan het ondernemersfonds is gebaseerd op de WOZ-waarde.

 • Regio Zwolle

  De gemeente Heerde werkt in het samenwerkingsverband van de Regio Zwolle.

 • Human Capital Agenda regio Zwolle

  De gemeente Heerde heeft geïnvesteerd in de Human Capital Agenda van de regio Zwolle (HCA) om hiermee het lokale bedrijfsleven en ook de (potentiële) lokale beroepsbevolking kansen te bieden om zich verder te ontwikkelen.

 • Cleantech Regio

  De gemeente Heerde maakt sinds 1 september 2018 onderdeel uit van het samenwerkingsverband van de Cleantech Regio (CTR) met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen.

 • Meer mensen aan het werk