Oefeningen van Defensie

Op het Artillerie Schietkamp (ASK) kunnen overdag schietoefeningen worden gehouden. Militaire oefeningen, schietoefeningen die 's avonds plaatsvinden en afsluitingen van de Nieuwe Zuidweg worden onderstaand vermeld.

  • Op 28 en 29 augustus 2017 (tussen 06.00 en 17.00 uur) wordt de Nieuwe Zuidweg bij het ASK afgesloten vanwege onderhoud aan de bermen en snoeiwerk.
  • Van 18 tot en met 22 september 2017 oefenen militairen in het gebied tussen tussen Zwolle, Apeldoorn, Amersfoort en Harderwijk.

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over de schietoefeningen kunt u bellen met de klachtenlijn: (0525) 65 77 00. Voor klachten over vliegverkeer kunt u bellen met: (0800) 02 26 033.

Schaderegeling

Als er schade door de oefeningen is ontstaan, kunt u dit onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens (zoals eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade) melden bij de sectie Claims van Defensie.