Oefeningen van Defensie

Op het Artillerie Schietkamp (ASK) kunnen overdag schietoefeningen worden gehouden. Militaire oefeningen, schietoefeningen die 's avonds plaatsvinden en afsluitingen van de Nieuwe Zuidweg vermelden we op deze pagina.

  • Op 12 maart 2021 wordt het schietterrein van het ASK uitgebreid vanwege oefeningen. De Nieuwe Zuidweg is dan niet toegankelijk tussen 08.00-17.00 uur.
  • Van 14 tot en met 18 juni 2021 is er een militaire oefening in het gebied tussen Apeldoorn, Zwolle, Lelystad en Nijkerk.

Vragen of klachten

Schaderegeling

Als er schade door de oefeningen is ontstaan, kunt u dit onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens (zoals eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade) melden bij de sectie Claims van Defensie.