Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer informatie in het nieuwsbericht.

Financiële stukken

Bekijk de actuele begroting, jaarstukken, voorjaars- en perspectiefnota online via Pepperflow.

Documenten van voorgaande jaren zijn (ook) als pdf-document beschikbaar: