Gemeenteraad en commissies

In het bestuursinformatiesysteem (BIS) kunt u onder andere de volgende informatie van de gemeenteraad en de raadscommissies bekijken:

  • samenstelling;
  • contactgegevens;
  • vergaderschema;
  • agenda's, notulen en besluitenlijsten.

Het bestuursinformatiesysteem is ook te benaderen via www.heerde.nl/gemeenteraad.