Geschenkenregister

In het vierde kwartaal van 2019 hebben onderstaande college-, raads- en commissieleden (inclusief steunfractieleden) geschenken ontvangen ter waarde van € 50,00 of meer.

Is het overzicht leeg? Dan heeft niemand geschenken ter waarde van € 50,00 of meer ontvangen.

Wie Wat Waarde
-- -- --


Dit overzicht wordt aan het eind van elk kwartaal geactualiseerd.