Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer informatie in het nieuwsbericht.

Openbare besluitenlijsten college

Het college van B&W vergadert in principe elke dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar de meeste besluiten die genomen worden wel. Deze besluiten kunt u terugvinden in de besluitenlijsten.

Een besluitenlijst moet eerst in een volgende collegevergadering worden vastgesteld voordat deze wordt gepubliceerd. U kunt de openbare besluitenlijsten bekijken via iBabs Online.

Bekijk de openbare besluitenlijsten.