Vrijwilligersprijs

De gemeente Heerde reikt jaarlijks een Vrijwilligersprijs uit. Deze prijs wordt elk jaar aan een ander thema gekoppeld. Vrijwilligers of groepen vrijwilligers, verenigingen of instellingen die zich belangeloos inzetten op een bepaald gebied, kunnen worden voorgedragen.

Pluim voor kinderen en jongeren

Voor kinderen die zich vrijwillig inzetten voor anderen is er de Pluim. Hier is geen thema aan gekoppeld.

Kinderen of jongeren tussen de 4 en 17 jaar kunnen worden voorgedragen.

Thema

Het thema voor de Vrijwilligersprijs 2018 was 'Muziek en Cultuur'. 

Het voordragen van kandidaten voor de Pluim en de Vrijwilligersprijs kon tot 2 november 2018.

Prijs

De winnaar van de vrijwilligersprijs krijgt een legpenning en een geldbedrag.  Bij één vrijwilliger gaat het om €100,-, de organisatie die de winnende vrijwilliger aandraagt krijgt hiervoor € 200,- die ze kan inzetten voor werving, begeleiding en behoud van vrijwilligers in haar eigen organisatie.

Als het een organisatie of groep vrijwilligers is die wint, gaat het in totaal om € 300,-. die ze ook kan inzetten voor werving, begeleiding en behoud van vrijwilligers in haar eigen organisatie.

Jury

Wie de prijs wint wordt bepaald door een jury en het college van burgemeester en wethouders. De jury bestaat uit wethouder Jan Berkhoff en de winnaars van de afgelopen twee jaar. Zij dragen kandidaten voor aan het college.

Vrijwilligersavond

De Vrijwilligersprijs 2018 is uitgereikt tijdens de Vrijwilligersavond 2018 op vrijdag 7 december 2018.

De Vrijwilligersavond is een gratis toegankelijke feestelijke avond voor alle inwoners van de gemeente Heerde die vrijwilligerswerk doen. De Vrijwilligersavond wordt georganiseerd door het Vrijwilligersplatform.