Heerde anno nu

Van Scandinavisch landijs tot de Tachtigjarige oorlog tot de opkomst van de industrie: Heerde en omgeving hebben veel veranderingen meegemaakt.

Al eeuwen kenmerkt de gemeente Heerde zich door landbouw en veeteelt, hoewel er de afgelopen 150 jaar veel is veranderd.

Agrarisch Heerde

De gemeente Heerde heeft nog steeds een sterk agrarisch karakter, maar de afgelopen 150 jaar is er veel veranderd. Met de komst van de kunstmest, hoefde de heide niet meer begraasd te worden. Grote delen werden bebost. Met grote moeite worden tegenwoordig de laatste stukjes heide in stand gehouden door bijvoorbeeld een schaapskudde.

Toerisme

De ontstane bossen en het aantrekkelijke landschap brengen na de aanleg van de spoorlijn het toerisme in de gemeente Heerde op gang. Grote delen van het oude spoor zijn tegenwoordig fietspad. Het toerisme is gebleven en is tegenwoordig belangrijk voor de economie van de gemeente Heerde. Dat is te zien aan de grootte van de commerciële dienstverlening, maar veel Heerdenaren werken nog steeds in de industrie en bouwnijverheid.