Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

De gemeente doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt, vragen wij u te bellen met (0578) 69 94 94. Wij nemen de aanslag en/of de WOZ-beschikking dan met u door. Komen we er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

U kunt binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet digitaal of schriftelijk bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde en/of belastingaanslagen.

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting of de onderhoudsrechten graven.

Voorwaarden

Denk eraan uw aanslagnummer te vermelden en het bezwaarschrift te ondertekenen. Als u uw bezwaren goed motiveert, versnelt dat de afhandeling. Stuur eventueel kopie├źn mee van de zaken die als bewijsmateriaal kunnen dienen.

Aanvraag

U kunt uw bezwaar tegen de gemeentelijke belastingen online indienen bij de gemeente.

Mijn bezwaar online indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Schriftelijk indienen

U kunt uw bezwaar schriftelijk indienen door uw motivatie te sturen naar de heffingsambtenaar van de gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. Let er wel op dat uw bezwaar aan de voorwaarden voldoet.

Meer informatie