Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

De gemeente doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt, vragen wij u om via onderstaand formulier contact op te nemen met de taxateur.

Contact met de taxateur opnemen

Onze taxateur bekijkt dan uw opmerkingen en neemt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 5 werkdagen, telefonisch contact met u op. Als blijkt dat bepaalde gegevens onjuist zijn, kan onze taxateur kan de waarde direct verlagen. U hoeft dan geen bezwaarschrift in te dienen.

U kunt binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet digitaal of schriftelijk bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde en/of belastingaanslagen.

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing of de onderhoudsrechten graven.

Aanvraag

U kunt uw bezwaar tegen de gemeentelijke belastingen online indienen bij de gemeente.

Bezwaar indienen U heeft hiervoor DigiD nodig.

Schriftelijk indienen

U kunt uw bezwaar schriftelijk indienen door uw motivatie te sturen naar de heffingsambtenaar van de gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. Let er wel op dat uw bezwaar aan de voorwaarden voldoet.

Aanpak

U moet de volgende informatie u aanleveren:

  • Het aanslagnummer en belastingjaar.
  • Waartegen u bezwaar maakt.
  • De reden en een onderbouwing van uw bezwaar.

WOZ-waarde

Als uw bezwaar betrekking heeft op de staat van onderhoud, de kwaliteit, de luxe of de ligging van uw woning, dan verzoeken wij u om hiervan foto’s bij te voegen. In verband met de coronamaatregelen kunnen wij op die manier uw bezwaarschrift goed beoordelen zonder dat er een inpandige opname hoeft plaats te vinden. 

Meer informatie