Geboorteaangifte

Aangifte van de geboorte van een kind doet u in de gemeente waar uw kind geboren is. Bij de gemeente Heerde kan dit alleen op afspraak.

Afspraak maken

Doe dit binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een geboorteakte op.

Eindigt de termijn van 3 dagen op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. Bovendien moeten er altijd minimaal 2 werkdagen in deze termijn zitten. Enkele voorbeelden:

  • Uw kind wordt op een woensdag geboren. De termijn van 3 dagen eindigt op zaterdag en wordt daarom verlengd tot en met maandag (de eerstvolgende werkdag).
  • Uw kind wordt op een donderdag geboren. De termijn van 3 dagen eindigt op zondag en wordt ook in dit geval verlengd tot en met maandag (de eerstvolgende werkdag).
  • Uw kind wordt op een vrijdag geboren. De termijn van 3 dagen eindigt op maandag. Omdat er maar 1 werkdag (maandag) in deze termijn zit, wordt de termijn verlengd tot en met dinsdag.

Voorwaarden

De vader of meemoeder moet aangifte doen. Kan de vader of meemoeder niet? Dan moet de aangifte gedaan worden door:

  • de moeder uit wie het kind is geboren.
  • iemand die bij de geboorte aanwezig was.
  • een bewoner van het huis waar het kind is geboren.
  • het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren.

Kosten

Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten verbonden. Houdt u wel rekening met kosten voor een afschrift of uittreksel. Een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand kost € 13,80 (tarief 2020).

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs.
  • Bewijs van de dokter of verloskundige.
  • Een kopie van de akte van erkenning ongeboren kind (indien van toepassing).

Overige informatie

Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u bekijken welke organisaties gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) mogen ontvangen. Deze organisaties worden geïnformeerd over de geboorte.