Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Over het regelen van uw huwelijk of registratie van het partnerschap.

Als u gaat trouwen, of een partnerschap aangaat, komt daar het een en ander bij kijken. In de gemeente Heerde kunt u deze speciale dag vieren op elke plek die u wilt en met de trouwambtenaar van uw keuze.

Let op: de uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor de voltrekking van een huwelijk of  partnerschapsregistratie. Lees de informatie.

Melding

U doet melding van uw voorgenomen huwelijk of een geregistreerd partnerschap in de gemeente waar de voltrekking plaatsvindt. Deze partnerschaps-, of huwelijksmelding heet in de volksmond 'in ondertrouw gaan'.

De melding moet minimaal veertien dagen en maximaal één jaar voor de dag van het huwelijk of het aangaan van de partnerschap plaatsvinden.

De melding kunt u (onderaan deze pagina) online doorgeven. U maakt daarbij eerst de keuze voor onder andere een datum, trouwambtenaar en een trouwboekje.

Meer informatie over de keuzemogelijkheden vindt u onderstaand. Na uw aanmelding controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand of u voldoet aan de voorwaarden.

Wanneer kan online melden niet?

U kunt geen online melding doen van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap als één van u in het buitenland is geboren, in het buitenland woont, of niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Neem in dat geval ruim van te voren contact op met Burgerzaken van de gemeente Heerde.

Stap voor stap uw melding doen

Bekijk de informatie over

Kies uw locatie en datum

Als u gaat trouwen, kunt u hiervoor terecht in een van de aangewezen trouwlocaties in de gemeente Heerde. U kunt de beschikbaarheid online raadplegen.

Als u gaat trouwen op kasteel Vosbergen, Vrieze's Erfgoed, Villa Bakhuis dan moet u de huur voor de locatie betalen. Deze huur betaalt u rechtstreeks aan de eigenaar.

Vrije trouwlocatie
In de gemeente Heerde kunt u een huwelijk laten sluiten op een vrije trouwlocatie. Aan een vrije trouwlocatie zijn (mogelijk) extra kosten verbonden, bijvoorbeeld voor de huur van de locatie. Ook gelden er voorwaarden voor vrije trouwlocaties.

Wilt u op een andere locatie dan Dorpshuis Heerde trouwen? Vul dan eerst samen met de locatie het onderstaande aanvraagformulier in. Dit formulier kunt u vervolgens meesturen met de online melding van uw huwelijk of partnerschap.

Kies uw trouwambtenaar

U kiest zelf welke trouwambtenaar uw huwelijk of partnerschap voltrekt. Tijdens uw online melding geeft u uw keuze aan.

Let op: voordat u de datum voor uw huwelijk of partnerschap vastlegt, neemt u eerst zelf per e-mail contact op met de trouwambtenaar van uw keuze.

U vraagt de trouwambtenaar dan of hij of zij beschikbaar is op de door u gekozen datum. De e-mailadressen van de trouwambtenaren vindt u via onderstaande link.

Bekijk het overzicht van trouwambtenaren.

Als de trouwambtenaar akkoord is met uw datum, kunt u de melding van uw huwelijk of partnerschap digitaal doorgeven.

Eigen trouwambtenaar

Het is mogelijk een eigen trouwambtenaar uw huwelijk of partnerschap te laten sluiten. Voorwaarde hiervoor is wel dat deze persoon al benoemd en beëdigd trouwambtenaar in een andere gemeente is.

Vul het onderstaande aanvraagformulier in. Dit formulier kunt u vervolgens meesturen met de online melding van uw huwelijk of partnerschap.

Trouwboekje

U kunt een trouwboekje ontvangen. U heeft de keuze uit verschillende uitvoeringen van het boekje. U kunt uw voorkeur aangeven bij de melding van uw huwelijk of partnerschap.

Getuigen

Bij de voltrekking zijn tenminste 2 en maximaal 4 getuigen nodig. Kiest u voor een kosteloos huwelijk of partnerschap dan kunt u kiezen voor maximaal 2 getuigen. Deze personen moeten minimaal 18 jaar oud zijn.

De getuigen moeten worden opgegeven bij de melding van het huwelijk of het partnerschap. U moet dan kopieën van de identiteitsbewijzen van de getuigen uploaden in de melding.

Gemeenschap van goederen

Met ingang van 1 januari 2018 is de regeling rondom het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. In deze 'nieuwe' situatie gaat u automatisch een beperkte gemeenschap van goederen aan.

Bezittingen en schulden van voor het huwelijk vallen dan buiten de gemeenschap. Dat geldt ook voor erfenissen en schenkingen die u ontvangt tijdens het huwelijk.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Neem voor (informatie over) het laten opmaken van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden contact op met een notaris.

Kosten

De kosten voor de voltrekking van het huwelijk of het partnerschap zijn afhankelijk van de dag, de locatie, en het tijdstip. U betaalt deze kosten door middel van iDeal bij uw digitale melding van uw huwelijk of partnerschap.

Bekijk het overzicht van de kosten.

Let op: bij een  andere trouwlocatie dan Dorpshuis Heerde moet u rekening houden met de huur van de desbetreffende locatie. Dit zit niet bij het tarief van het huwelijk van de gemeente Heerde in!

Online datum reserveren

  • Heeft u een datum gekozen?
  • Is uw (vrije) trouwlocatie beschikbaar op deze datum?
  • Heeft u contact opgenomen met de trouwambtenaar en is hij of zij akkoord met de datum van uw keuze?
  • Heeft u een keuze voor trouwboekje gemaakt?
  • Heeft u de ingevulde aanvraagformulieren digitaal beschikbaar?
  • Heeft u de kopieën van uw getuigen digitaal beschikbaar?

Dan kunt u online de melding doen en uw huwelijk of geregistreerd partnerschap vastleggen.

Online uw melding voorgenomen huwelijk of een geregistreerd partnerschap doen

Wilt u uw melding niet online doen? Maak dan gebruik van de formulieren en stuur ze naar de gemeente. 

Gerelateerde informatie