Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bepaalt de screeningsautoriteit Justis of dit invloed heeft op uw nieuwe baan.

Aanvragen

U vraagt een Verklaring omtrent het gedrag aan via de gemeente door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen. Let op: dit kan alleen op afspraak.

Afspraak online maken

Let op: u moet hiervoor zijn ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente.

Meenemen

  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier.
  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Voldoende geld. Kijk bij ‘Kosten’ voor het bedrag. U moet uw verklaring betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen.

Justis beslist of u de Verklaring omtrent het gedrag krijgt.

Kosten

Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan een gratis VOG aanvragen. Meer weten over het aanvragen van een gratis VOG? Lees dan de informatie op de website van Justis.

Niet ingeschreven?

Staat u niet ingeschreven in de basisregistratie personen?  Dan kunt u uw aanvraag rechtstreeks indienen bij Justis.

Bedrijven

Ook bedrijven kunnen een Verklaring omtrent het gedrag aanvragen. De aanvraag kan rechtstreeks worden ingediend bij Justis.

Online aanvragen

Het is alleen mogelijk een Verklaring omtrent het gedrag online aan te vragen als de aanvraag wordt gestart door de (toekomstige) organisatie die de VOG van u vraagt. Meer weten? Lees dan de aanvullende informatie op de website van Justis.

Meer informatie