Bodem- of geluidinformatie aanvragen

De gemeente Heerde beschikt over een geautomatiseerd bodeminformatiesysteem. Hierin zijn de resultaten vermeld van alle bodemonderzoeken die binnen de gemeente Heerde zijn uitgevoerd.

Daarnaast beschikt de gemeente over een geluidniveaukaart. Hierin zijn de geluidniveau's vastgelegd van het wegverkeer.

Aanvragen

Informatie over de bodemkwaliteit op een bepaalde locatie of het geluidniveau kunt u online aanvragen.

Bodem- of geluidinformatie aanvragen U heeft hiervoor eHerkenning of DigiD nodig.

Kosten

De tijd die nodig is voor het verzamelen en versturen van de geluid- of bodeminformatie wordt in rekening gebracht. De gemeente Heerde hanteert hiervoor een kwartiertarief. Dit tarief is € 19,90 (prijspeil 2020).