Kavels en panden

Bent u op zoek naar een mooi pand om te kunnen herontwikkelen? Of wilt u een nieuw, modern bedrijfspand creëren? Dan bent u bij de gemeente Heerde aan het juiste adres.

Bekijk het overzicht van kavels en panden die de gemeente Heerde te koop aanbiedt:

Per locatie treft u informatie aan. De informatie bestaat uit een kavelpaspoort met de kenmerken van het specifieke object. Ook het bestemmingsplan en de beeldkwaliteitskaart (indien beschikbaar) zijn te bekijken.

Spelregels kavels en panden

Bij de verkoop van kavels en panden hanteert de gemeente Heerde een aantal spelregels. Deze regels zijn van toepassing op alle objecten. Heeft u interesse in een kavel of pand? Lees dan eerst onderstaande regels goed door.

  1. De gehanteerde vraagprijzen voor kavels, zoals vermeld op de kavelpaspoorten, zijn vastgestelde prijzen en daarom niet onderhandelbaar. 
  2. Bij de herontwikkelingslocaties wordt er gewerkt op basis van uitnodigingsplanologie.
  3. De aanvrager vraagt door middel van dit formulier een optie aan. Bij de beoordeling van dit verzoek en eventuele toewijzing van de optie wordt er gewerkt met het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerste maalt…’.
  4. Er kunnen pas rechten worden ontleend aan een optie, wanneer de aanvrager een bericht heeft ontvangen van de gemeente dat zij de optie aan aanvrager heeft verleend. Zonder bericht van de gemeente is er geen optie verleend en zijn derhalve (nog) geen rechten voor de aanvrager. 
  5. De overeenstemming tot aankoop van een kavel komt pas tot stand als het college van B&W officieel instemt met de verkoop. Dit is pas het geval, als de aanvrager een verkoopbesluit ontvangt.

Heeft u interesse in een kosteloze optie op een kavel? Vul dan het aanvraagformulier in. U heeft daarbij de keuze uit:

Heeft u een vraag over een kavel? U kunt deze stellen aan ons verkoopteam.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het actuele aanbod? Toevoegingen aan het aanbod van kavels en panden maken wij via Twitter bekend. Volg daarom de gemeente Heerde op Twitter.