Verhuizing doorgeven

Als u naar of binnen Heerde verhuist, dan moet u dat binnen vijf dagen na de verhuizing melden bij de gemeente Heerde. Een toekomstige verhuizing mag maximaal 4 weken van tevoren worden doorgegeven.

Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Heerde? Uw oude gemeente krijgt automatisch het nieuwe adres door.

Als u van Heerde naar een andere gemeente verhuist, dan meldt u dat bij de nieuwe gemeente.

Verhuizing online doorgeven U heeft hiervoor DigiD nodig.

Wilt u de verhuizing niet online doorgeven? Dan kunt u uw nieuwe adres ook doorgeven aan de balie van het gemeentekantoor. Dit kan alleen op afspraak.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Ouder, voogd of verzorger voor inwonende kinderen.
  • Echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als zij verhuizen naar hetzelfde adres.
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar als zij verhuizen naar hetzelfde adres.
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
  • Een meerderjarige die daarvoor schriftelijk is gemachtigd.

Kosten

Een verhuizing doorgeven is gratis.

Meenemen

Heeft u een afspraak gemaakt om de verhuizing aan de balie van het gemeentekantoor door te geven? Neem dan de volgende documenten mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.

Afvalcontainer of -pasje aanvragen of omruilen

Gaat u verhuizen naar een nieuwbouwwoning en heeft u nog geen afvalcontainer of -pasje? Of gaat u verhuizen naar een bestaande woning en wilt u de afvalcontainer omruilen? Vraag dit dan online aan via het online formulier op de pagina Afvalcontainer of -pasje aanvragen of omruilen.

Wilt u dit niet online regelen? Dan kunt u het pdf-formulier downloaden, printen, invullen en opsturen.

Gegevens bekijken

Uw melding wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Na een aantal dagen kunt u via mijn.overheid.nl zelf uw gegevens controleren. Eerst logt u in met uw DigiD. Klik daarna op ‘Persoonlijke gegevens’. Onder 'Persoonsgegevens BRP' kunt u uw gegevens bekijken.

Wie krijgt mijn gegevens?

Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u bekijken welke organisaties gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) mogen ontvangen. Deze organisaties worden geïnformeerd over uw verhuizing.