Verhuizing doorgeven

Als u naar of binnen Heerde verhuist, dan moet u dat binnen vijf dagen na de verhuizing melden bij de gemeente Heerde. Een toekomstige verhuizing mag maximaal 4 weken van tevoren worden doorgegeven.

Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Heerde? Uw oude gemeente krijgt automatisch het nieuwe adres door. Als u van Heerde naar een andere gemeente verhuist, dan meldt u dat bij de nieuwe gemeente.

Verhuizing doorgeven U heeft hiervoor DigiD nodig.

Wilt u de verhuizing niet online doorgeven? Dan kunt u uw nieuwe adres ook doorgeven aan de balie van het gemeentekantoor. Dit kan alleen op afspraak.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Ouder, voogd of verzorger voor inwonende kinderen.
  • Echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als zij verhuizen naar hetzelfde adres.
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar als zij verhuizen naar hetzelfde adres.
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
  • Een meerderjarige die daarvoor schriftelijk is gemachtigd.

Kosten

Een verhuizing doorgeven is gratis.

Meenemen

Heeft u een afspraak gemaakt om de verhuizing aan de balie van het gemeentekantoor door te geven? Neem dan de volgende documenten mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.
Afvalcontainer of -pasje aanvragen of omruilen

Gaat u verhuizen naar een nieuwbouwwoning en heeft u nog geen afvalcontainer of -pasje? Of gaat u verhuizen naar een bestaande woning en wilt u de afvalcontainer omruilen? Vraag dit dan online aan via het online formulier op de pagina Afvalcontainer of -pasje aanvragen of omruilen.

Wilt u dit niet online regelen? Dan kunt u het pdf-formulier (pdf, 143Kb) downloaden, printen, invullen en opsturen.

Afvalcontainer vorige adres

Blijft er na de verhuizing niemand meer op het adres wonen? Dan worden de afvalcontainers automatisch geblokkeerd. Het huisvuil wordt pas weer ingezameld wanneer de woning weer bewoond is. Wilt u toch dat de containers worden geleegd? Neem dan telefonisch contact op. 

Gegevens bekijken?

Uw melding wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Na een aantal dagen na uw verhuisdatum kunt u via mijn.overheid.nl zelf uw gegevens controleren.  

Geheimhouding

Uw adres wordt zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals kerken, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding. Let op: deurwaarders, advocaten en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst moeten wettelijke taken uitvoeren. Zij blijven gewoon toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens.

Wie krijgt mijn gegevens?

Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u bekijken welke organisaties gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) mogen ontvangen. Deze organisaties worden geïnformeerd over uw verhuizing.