Projecten

 • Duurzaam Heerde

  De gemeente Heerde heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Samen met de inwoners en bedrijven moeten we hard aan het werk om dit waar te maken.

 • Fairtrade

  Vanuit de Wereldwinkel in Heerde is het initiatief gekomen om van Heerde een Fairtrade gemeente te maken. Dit sluit goed aan bij de uitgangspunten van Cittaslow, het internationale keurmerk voor gemeenten waar het leven goed is en waar de gemeente Heerde lid van is.

 • Groot onderhoud Flessenbergerweg

 • Heerde Circulair

  We leven in een tijd waarin we veel hebben, maar ook veel weggooien. Teveel producten en grondstoffen worden na gebruik als ‘onbruikbaar’ afval weggegooid en komen in het milieu terecht. Dit is slecht voor het milieu en tegelijkertijd is dit helemaal niet nodig. We kunnen alle producten en grondstoffen namelijk hergebruiken als we ze goed scheiden en op de juiste plek verzamelen.

 • Herinrichting Bloemstraat

 • Hoenwaard 2030

  De Hoenwaard is van grote cultuurhistorische waarde en kent een bijzondere historie. Het is een robuuste ecologische schakel van de Veluwe naar de IJssel en een unieke plek langs de Sallandse IJssel.

 • MFA Wapenveld

  Op 29 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten om een haalbaarheidsonderzoek te houden naar een Multifunctionele Accommodatie in het centrum van Wapenveld op en rond de locatie van de voormalige tennishal.

 • Omgevingswet

  ‘Minder regels en meer ruimte voor maatwerk’. Dit zijn de uitgangspunten van de Omgevingswet, die in 2022 landelijk wordt ingevoerd.

 • Recreatiezonering op de Veluwe

 • Renovatie Raadhuis

  Op deze pagina leest u informatie over de renovatie.

 • Voormalige gemeentewerf en omgeving

  Een combinatie van een 'trekker', woningen, horeca, detailhandel en parkeren. Dit zijn op hoofdlijnen de onderdelen voor het centrumplan van Heerde dat projectontwikkelaar Van Wijnen voor ogen heeft en begin 2018 heeft gepresenteerd.