Heerde in de oudheid

De geschiedenis van de gemeente Heerde, althans het gebied waar onze gemeente ligt, begint al in de ijstijd, toen het landschap gevormd werd.

Ruim 10.000 jaar geleden liepen hier al mammoet- en rendierjagers rond. De eerste landbouwers streken ongeveer 4.500 jaar geleden in deze omgeving neer. Er is veel gebeurd voor dit gebied eruit zag als het tegenwoordige Heerde.

Vorming landschap

Het tegenwoordige Heerde was 200.000 jaar gelden bedekt met Scandinavisch landijs. Ongeveer 75.000 jaar later begon het stuwende ijs te smelten. De stuwwallen die nu de Dellen en het Renderklippengebied vormen, bleven achter. Tegenwoordig stroomt de IJssel door dit gebied, Destijds was het de Rijn.

Nomaden in Heerde

In een periode van felle kou verandert het gebied waar nu Heerde ligt, in een poolwoestijn en toendragebied. Wolharige mammoeten, neushoorns, elanden, reuzenherten en steppewisenten (bizons) bevolken het gebied dat ooit Heerde zal zijn. Nomadische mammoet- en rendierjagers zwerven rond en jagen op deze dieren.

De eerste landbouwers

Als 10.000 jaar geleden het klimaat geleidelijk milder wordt, zal het nog enkele duizenden jaren duren voordat de mens zich in nederzettingen vestigt in het gebied wat ooit de gemeente Heerde zal zijn. De eerste landbouwers vinden ongeveer 4.500 jaar geleden hun plaats in deze streek. Dit weten we, omdat er prehistorisch aardewerk, stenen en bronzen werktuigen en grafheuvels zijn gevonden.

Lees verder over Heerde in de middeleeuwen.