Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Op 21 maart 2018 is door de inwoners van de gemeente Heerde een nieuwe gemeenteraad gekozen. Zeventien personen die u vertegenwoordigen als het gaat om allerlei beslissingen die de gemeente Heerde aangaan. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Bedrijven en instellingen binnen de gemeente Heerde worden in deze tijd weer benaderd door het acquisitieteam van Akse Media. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Het college van B&W van Heerde staat positief tegenover twee verschillende (verblijfs)recreatieve initiatieven binnen de gemeentegrens van Heerde. Het college is blij met de initiatieven, omdat dit een positief effect kan hebben op de economische... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Een betere beheersing, meer inzicht, tijdige maatregelen en een positief saldo maken dat we met tevredenheid kunnen terugblikken op het financiële jaar 2018. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Door economische en demografische ontwikkelingen en klimaatverandering neemt de vraag naar drinkwater sinds enige jaren toe. Als de trend doorzet gaan we in 2050 in het extreme geval zelfs 30% meer drinkwater gebruiken in ons land. Lees meer